Tìm kiếm:
Dịch Vụ eSmart
Bookmark and Share

Dịch vụ kế toán

- Các loại thuế cần lưu ý?
- Bảo mật tuyệt đối
- Tư vấn quản lý hệ thống kế toán, giảm số thuế phải đóng ..

 Để giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình, đội ngũ kế toán trưởng, chuyên  viên kế toán của eSmart sẽ thay mặt doanh nghiệp:
 • Xử lý, giải quyết mọi vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, BHXH, BHYT.
 • Giảm thiểu hợp lý việc nộp thuế cho Doanh nghiệp theo đúng luật thuế hiện hành.
 • Thay mặt doanh nghiệp quyết toán sổ sách và các chi phí hợp lệ với cơ quan thuế sau thời gian 3 năm hoặc 5 năm.
 CÔNG VIỆC BỘ PHẬN KẾ TOÁN THỰC HIỆN:

  1. Tư vấn về chuyên môn:

 • Phân loại, tập hợp chứng từ kế toán theo quy định
 • Hướng dẫn cách sử dụng hóa đơn, quản lý hóa đơn, sử dụng Token, bảo mật chữ ký số…

  2. Báo cáo thuế hàng tháng, quý:

 • Kê khai và nộp báo cáo thuế  GTGT
 • Kê khai và nộp báo cáo thuế GTGT quý
 • Báo cáo thuế  TNCN (nếu có)
 • Báo cáo thuế  TNDN quý

  3. Quản lý sổ sách kế toán:

 • Lập phiếu thu chi, sổ nhật ký, sổ cái,….theo quy định
 • Đóng chứng từ kế toán theo đúng tiêu chuẩn
 • In sổ và đóng sổ kế sách kế toán theo quy định

  4. Báo cáo quyết toán năm:

 •  Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN
 •  Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bảng cân đối tài khoản
 • Quyết toán thuế TNCN năm

  5. Đứng tên kế toán trên sổ sách: Thay mặt Doanh nghiệp giải trình số liệu liên quan

  6. Quyết toán thuế sau 3 – 5 năm: Thay mặt doanh nghiệp quyết toán sổ sách và các chi phí hợp lệ với cơ quan thuế sau thời gian 3 hoặc 5 năm.
 

Số Lượng Hóa Đơn / Tháng

Phí Dịch Vụ ( VND / Tháng )

TM - DV

Sản Xuất

Xây Dựng

Không phát sinh

500.000

500.000

500.000

Từ 1 đến 10 hóa đơn

950.000

1.500.000

2.000.000

Từ 11 đến 20 hóa đơn

1.450.000

1.950.000

2.450.00

Trên 20 hóa đơn

Thỏa Thuận


      Lưu ý:
 • Các công việc trên không bao gồm việc đăng ký BHXH & BHYT, hoàn thuế, giải thể doanh nghiệp ( nếu có ) và mọi công việc phát sinh ngoài Thành phố
 • Giá trên chưa bao gồm VAT.
Các tin / bài viết cùng loại:
 
Web7Mau
Core Version: 1.8.0.0