Tìm kiếm:
Dịch Vụ eSmart
Bookmark and Share

Dịch vụ đăng ký BHXH, BHYT

Đăng ký kinh doanh

- Qúy khách hàng đang có doanh nghiệp hoạt động từ lâu nhưng chưa thực hiện thủ tục BHXH?

- eSmart sẽ hỗ trợ quý khách thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH. Hãy gọi 0918.100.468 để được tư vấn miễn phí


   - Qúy khách hàng đang có doanh nghiệp hoạt động từ lâu nhưng chưa thực hiện thủ tục BHXH?

   - Qúy khách hàng là các doanh nghiệp muốn đăng ký BHXH nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu?

   - Quý khách hàng là các doanh nghiệp không có bộ phận chuyên trách thực hiện thủ tục BHXH?

   - Bạn bị mất sổ bảo hiểm, cần làm trợ cấp thai sản, hưu trí, hưởng trợ cấp một lần, hưởng trợ cấp thất    nghiệp nhưng không biết phải làm như thế nào?

    eSmart xin giới thiệu các dịch vụ làm BHXH:

   CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

   1.  Đăng ký hồ sơ BHXH lần đầu:

ü  Làm hồ sơ báo cáo tình hình sử dụng LĐ

ü  Làm hồ sơ xin xác nhận chưa đủ Điều kiện thành lập Công đoàn (Nếu DN dưới 5 lao động)

ü  Làm hồ sơ đăng ký hệ thống thang bảng lương

ü  Làm hồ sơ đăng ký tham gia BHXH lần đầu : Làm hợp đồng LĐ + Bảng lương từ lúc thành lập đến nay + các biểu mẫu đề nghị cấp Mã đơn vị, sổ BHXH, thẻ BHYT nộp kèm với tất cả kết quả trên.

   2.  Theo dõi BHXH hàng tháng:

ü  Theo dõi nộp tiền BHXH, BHYT.

ü  Gia hạn thẻ BHYT

ü  Tăng/ giảm lao động

ü  Làm hồ sơ tăng/giảm LĐ

ü  Làm hồ sơ chốt sổ trả cho người nghỉ việc

ü  Điều chỉnh lương khi có sự thay đổi

ü  Đăng ký lại thang bảng lương khi lương tối thiểu vùng thay đổi

ü  Làm hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản và các quyền lợi khác của người lao động như hưu trí, hưởng trợ cấp một lần, tử tuất, ốm đau...(nếu có).

ü  Điều chỉnh nhân thân (nếu có)
 

STT

Số Lượng Lao Động Đăng Ký

Phí Dịch Vụ

1

Từ 1 đến 2

600.000 VNĐ/Tháng

2

Từ 3 đến 5

800.000 VNĐ/Tháng

3

Từ 6 đến 7

900.000 VNĐ/Tháng

4

Từ 7 đến 10

1.500.000 VNĐ/Tháng

Các tin / bài viết cùng loại:
 
Web7Mau
Core Version: 1.8.0.0