Tìm kiếm:
Dịch Vụ eSmart
Bookmark and Share

Giấy CN Cơ Sở Đạt Vệ Sinh ATTP

- Quy trình thực hiện
- Hỗ trợ pháp lý, giải quyết hồ sơ khó .

Bạn là một doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh, (SX- CB-KD) thực phẩm hay trực tiếp nhập khẩu thực phẩm, thực phẩm chức năng thì theo quy định Bạn cần có giấy chứng nhận (GCN) cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn cần chú ý khi xây dựng cơ  sở:

Địa điểm môi trường sản xuất, chế biến, kinh doanh phải cách biệt nguồn ô nhiễm;
Kết cấu nhà xưởng, nơi chế biến phải thiết kế một chiều hoặc riêng biệt bằng các vật liệu sáng màu, dễ cọ rửa, vệ sinh;
100% người tham gia SX-CB-KD phải có GCN đã khám sức khỏe tổng quát, cấy phân và có GCN đã học lớp kiến thức cơ bản về VSATTP;
. . . . .
Hồ sơ cần chuẩn bị khi xin GCN cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Bản sao công chứng GPKD có ngành nghề cần xin GCN.
  • Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm VSATTP (eSmart chuẩn bị) .
  • Bản cam kết đảm bảo VSATTP đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm của cơ sở (eSmart chuẩn bị) .
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của chủ cơ sở và những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (eSmart tư vấn).
  • Giấy chứng nhận đã tập huấn kiến thức về VSATTP của chủ cơ sở và những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Các tin / bài viết cùng loại:
 
Web7Mau
Core Version: 1.8.0.0