Tìm kiếm:
Blog's eSmart

Hóa đơn, điều cần lưu ý

- Điều kiện để hóa đơn (HĐ) được khấu trừ thuế.
- Như thế nào là HĐ, chứng từ không hợp pháp?
- Tư vấn quản lý hệ thống kế toán, giảm số thuế phải đóng ..


1. Điều kiện để hóa đơn (HĐ) được khấu trừ thuế

- HĐ mua HHDV (Hàng hóa dịch vụ) bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng).

- HĐ ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và phải nguyên vẹn.
- Số liệu, chữ viết, đánh máy hoặc in trên HĐ phải rõ ràng, đầy đủ, chính xác theo đúng quy định, không bị tẩy xóa, sửa chữa.

2.   Như thế nào là HĐ, chứng từ không hợp pháp?

- Các HĐ đã ghi các chỉ tiêu, nội dung nghiệp vụ kinh tế nhưng không phát sinh việc mua bán HHDV kèm theo.

- Các HĐ giả, HĐ của CSKD khác để bán ra, để hợp thức hoá HHDV mua vào không có chứng từ hoặc HHDV bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hoá nhưng không kê khai nộp thuế
-  Các HĐ có sự chênh lệch về giá trị HHDV giữa các liên của HĐ
- Mua, bán, sử dụng HĐ đã hết giá trị sử dụng
- HĐ mua HHDV mà thời điểm mua HHDV phát sinh trước ngày xác định CSKD bỏ trốn theo thông báo của cơ quan thuế, nhưng cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là các HĐ bất hợp pháp

3.  Trường hợp nào bán HHDV không phải lập HĐ? 

CSKD trực tiếp bán lẻ hàng hóa, cung ứng dịch vụ có giá trị thấp dưới mức quy định (200.000 đồng/cho mỗi lần thu tiền) không phải lập HĐ

4.    Khi nào sử dụng HĐ và cách lập HĐ

- HĐ phải được lập ngay khi cung cấp HHDV và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định.

- Khi lập HĐ, bên bán phải phản ảnh đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu in sẵn trên mẫu HĐ, gạch chéo phần bỏ trống (nếu có) từ trái qua phải và phải có đầy đủ chữ ký của người mua, người bán
- HĐ phải sử dụng theo thứ tự, từ số nhỏ đến số lớn, không được dùng cách số
-  Việc lập HĐ có thể viết bằng tay, đánh máy 1 lần in sang các liên có nội dung như nhau
-  Đối với HĐ GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế; nếu không ghi tách riêng giá bán chưa có thuế và thuế GTGT, chỉ ghi chung giá thanh toán thì thuế GTGT đầu ra phải tính trên giá thanh toán, trừ trường hợp sử dụng chứng từ đặc thù.
- Trường hợp mẫu HĐ có chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị ký duyệt thì không nhất thiết thủ trưởng đơn vị phải ký duyệt mà có thể uỷ quyền cho người bán hàng ký, ghi rõ họ, tên khi lập và giao HĐ cho khách hàng
- Việc uỷ quyền người ký duyệt HĐ bán hàng phải có quyết định của thủ trưởng đơn vị và HĐ này phải được đóng dấu của tổ chức, cá nhân vào góc trên, bên trái của liên 2 HĐ

5.    Chi tiết thông tin trên HĐ

a. Thuế GTGT

-    Cơ sở SXKD nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán HHDV thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; bán cho đối tượng được miễn thuế GTGT phải sử dụng HĐ GTGT
-    Trên HĐ GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ. HĐ ghi rõ là hàng hoá không chịu thuế GTGT hoặc hàng hoá bán cho đối tượng được miễn thuế GTGT
b. Phương thức bán hàng
Bán hàng qua điện thoại và fax: đối với việc bán hàng qua điện thoại, fax theo phương thức giao hàng tại kho người mua hàng, thì bên mua hàng không phải ký trên HĐ.
- Trên HĐ ghi rõ là hàng mua qua điện thoại, FAX...
c. Khi hàng hóa xuất cho khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu
-  Đối với HHDV dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho SXKD HHDV (sản phẩm, HHDV dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập HĐ GTGT
- Trên HĐ ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo

6.    Hủy HĐ

- Trường hợp viết sai cần hủy bỏ HĐ thì gạch chéo để huỷ bỏ và không được xé rời khỏi quyển HĐ và phải lưu đầy đủ các liên của số HĐ trên quyển HĐ

- Trường hợp HĐ đã được xé rời khỏi quyển, sau đó phát hiện sai phải huỷ bỏ thì tổ chức, cá nhân phải lập biên bản có chữ ký xác nhận của bên mua hàng, bên bán hàng, nếu là tổ chức phải có ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu tổ chức; bên mua hàng, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số HĐ huỷ bỏ. Căn cứ biên bản hủy HĐ, bên bán lập lại tờ HĐ khác, ghi đúng theo quy định. Trên tờ HĐ phải ghi rõ :”Thay thế tờ HĐ số…, ký hiệu HĐ…, ngày tháng năm … của tờ HĐ cũ”


Bạn muốn có 01 kế toán trưởng chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong việc quyết toán thuế với cơ quan thuế và có quan hệ tốt với các chi cục thuế. Tuy nhiên chi phí doanh nghiệp của bạn có hạn hoặc bạn là một doanh nghiệp mới nghiệp. Hãy gọi điện cho chúng tôi để được tư vấn.
Các tin / bài viết cùng loại:
 
Web7Mau
Core Version: 1.8.0.0