Tìm kiếm:
Blog's eSmart

Một người có thể làm giám đốc bao nhiêu công ty ?

- Một người có thể làm giám đốc bao nhiêu công ty ?
- Hỗ trợ pháp lý, giải quyết hồ sơ khó ..

Một người có thể làm giám đốc bao nhiêu công ty  ?

Trả lời:

Việc bổ nhiệm, thuê Giám đốc của doanh nghiệp là công việc nội bộ của doanh nghiệp. Do đó, việc thuê ai làm Giám đốc phụ thuộc vào hợp đồng giữa doanh nghiệp và người được doanh nghiệp thuê làm Giám đốc. Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn không hạn chế số lượng doanh nghiệp tối đa mà 1 người có thể làm Giám đốc. Có nghĩa là, một người có thể làm giám đốc cho nhiều doanh nghiệp, nếu họ có khả năng và doanh nghiệp đồng ý.

Luật Doanh nghiệp 2005 không cấm 1 người làm Giám đốc cho 2 hoặc nhiều công ty TNHH; nhưng tại Khoản 2 Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2005 có quy định: Nếu 01 người mà đã được bổ nhiệm làm Giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty cổ phần thì không được giữ chức giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp khác (Công ty TNHH hoặc Công ty hợp danh).

Luật Doanh nghiệp không cấm 2 công ty đăng ký trụ sở chính trên cùng 1 địa điểm, nhưng các thành viên công ty phải làm rõ ranh giới trụ sở, trách nhiệm, tài sản giữa hai công ty, giám sát hoạt động của Giám đốc để tránh những giao dịch tư lợi có thể xảy ra khi một người đồng thời làm Giám đốc 2 công ty.

Bạn gặp khó khăn khi soạn hồ sơ đăng ký kinh doanh? không có nhiều thời gian đi lại? hoặc hồ sơ nộp cho Sở Kế Hoạch Đầu Tư bị yêu cầu bổ sung? Hãy trò chuyện với chuyên viên tư vấn của chúng tôi, Ms Thi, để được tư vấn giải quyết theo trường hợp của riêng Bạn.

Các tin / bài viết cùng loại:
 
Web7Mau
Core Version: 1.8.0.0