Tìm kiếm:
Blog's eSmart

Mức hưởng trợ cấp của BHXH, BHYT ?

- Mức hưởng trợ cấp của BHXH, BHYT như thế nào
- eSmart tư vấn miễn phí các
liên quan đến BHYT, BHXH, BHTN
1. Hỏi: 

Mức hưởng trợ cấp ốm đau bình thường được tính như thế nào?

Trả lời:

Đối với ốm đau bình thường và chăm sóc con ốm: Mức trợ cấp bằng 75% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc chia cho 26 ngày, sau đó nhân với số ngày thực tế nghỉ việc trong khỏang thời gian được nghỉ theo quy định. Nếu nghỉ ốm ở tháng đầu tham gia BHXH thì lấy mức lương của chính tháng đó để tính hưởng trợ cấp.

2. Hỏi:

Điều kiện nào được hưởng chế độ ốm đau?

Trả lời:

      -   Bản thân ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở y tế.

      -   Có con dưới bảy tuổi bị ốm đau phải nghỉ việc để chăm sóc, có xác nhận của cơ sở y tế.

Lưu ý: Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự huỷ hoại sức khoẻ, do say rượu  hoặc sử dụng ma tuý, chất gây nghiện khác thì không được hưởng chế độ ốm đau.

3. Hỏi:

Mức hưởng trợ cấp thai sản được tính như thế nào?

Trả lời:

-      Mức trợ cấp bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

 -         Nếu đóng BHXH chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng khi khám thai, sảy thai, nạo hút thai hoặc thai chết lưu, thực hiện KHH dân số là mức bình quân tiền lương, tiền công của các tháng đã đóng BHXH. 

 -         Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH,  thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

4. Hỏi:

Đối tượng được hưởng BHTN là những ai?

Trả lời:

Công dân VN làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 12-36 tháng, trong các đơn vị sử dụng lao động có từ 10 người trở lên.

5. Hỏi:

Mức đóng BHTN là bao nhiêu?

Trả lời:

Người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH TN; người lao động đóng 1% tiền lương tiền công tháng; ngân sách nhà nước hỗ trợ 1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH TN.
 

Các tin / bài viết cùng loại:
 
Web7Mau
Core Version: 1.8.0.0