Tìm kiếm:
Blog's eSmart

Những ai bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp ?

- Những trường hợp nào sẽ bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp ?
- Hỗ trợ pháp lý, giải quyết hồ sơ khó ...

Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh Nghiệp 2005 thì những tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

1. Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

2. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp Luật về cán bộ, công chức;

3. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị Công an nhân dân Việt Nam;

4. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp khác;

5. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

6. Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh;

7. Các trường hợp khác theo quy định của pháp Luật về phá sản.

Các tin / bài viết cùng loại:
 
Web7Mau
Core Version: 1.8.0.0