Tìm kiếm:
Blog's eSmart

Những điều kiện được hưởng chế độ bảo hiểm ?

- Điều kiện nào được hưởng chế độ bảo hiểm ?
- Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu ?
- eSmart tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến BHYT, BHXH, BHTN

1. Hỏi:

Điều kiện nào để được hưởng BHTN?

Trả lời:

  • Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi thất nghiệp
  • Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐTB&XH

(trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi mất việc làm, nếu đăng ký chậm sau 7 ngày sẽ không được giải quyết quyền lợi về BHTN); và nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (phải hoàn thành trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi đăng ký thất nghiệp).

  • Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

Lưu ý: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hàng tháng người thất nghiệp phải đến thông báo với trung tâm giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm. NLĐ đủ điều kiện hưởng các chế độ BHTN tính từ ngày thứ 16 – kể từ ngày đăng ký thất nghiệp. .

2. Hỏi:

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp và thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu?

Trả lời:

a/ Mức trợ cấp thất nghiệp:

60% mức bình quân tiền lương, tiền công của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

b/ Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp:

-         3 tháng nếu đóng BHTN đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng.

-         6 tháng nếu đóng BHTN đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng.

-         9 tháng nếu đóng BHTN đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng.

-         12 tháng nếu đóng BHTN đủ 144 tháng trở lên .

3. Hỏi:

Tỷ lệ đóng BHXH,BHYT,BHTN của năm 2012 là bao nhiêu?

Trả lời:

  • Người sử dụng lao động:

-      BHXH : 17%

-      BHYT : 3 %

-      BHTN : 1%

  • Người lao động:

-      BHXH : 7%

-      BHYT : 1,5%

-      BHTN : 1%

4. Hỏi:

Mức lương làm căn cứ  đóng BHXH, BHYT?

Trả lời:

Mức lương làm cơ sở đóng BHXH là tổng mức tiền lương, tiền công (bao gồm   các loại phụ cấp có tính chất như lương) ghi trên hợp đồng lao động. Tiền lương và phụ cấp nói trên phải thực hiện theo đúng thang, bảng lương mà doanh nghiệp đã xây dựng và đăng ký với cơ quan lao động địa phương.
 

Các tin / bài viết cùng loại:
 
Web7Mau
Core Version: 1.8.0.0