Tìm kiếm:
Blog's eSmart
Những ai bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp ?
- Những trường hợp nào sẽ bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp ?
- Hỗ trợ pháp lý, giải quyết hồ sơ khó ..
Ý nghĩa của vốn điều lệ công ty ?
- Ý nghĩa của vốn điều lệ công ty ?
- Hỗ trợ pháp lý, giải quyết hồ sơ khó ..
Một người có thể làm giám đốc bao nhiêu công ty ?
- Ý nghĩa của vốn điều lệ công ty ?
- Hỗ trợ pháp lý, giải quyết hồ sơ khó ..
Sự khác nhau giữa hoạt động của VPĐD và của chi nhánh là gì ?
- Sự khác nhau giữa hoạt động của VPĐD và của chi nhánh là gì ?
- Hỗ trợ pháp lý, giải quyết hồ sơ khó ..
Nguyên tắc xây dựng điều lệ công ty là gì ?
- Nguyên tắc xây dựng điều lệ công ty là gì ?
- Hỗ trợ pháp lý, giải quyết hồ sơ khó ..
Phân biệt Văn phòng đại diện - Địa điểm kinh doanh - Chi nhánh
- Chi nhánh là gì ?
- Văn phòng đại diện là gì ?

-
Địa điểm kinh doanh là gì ?

- Phải chọn loại hình nào phù hợp ?
Quy định mới về việc bổ sung thông tin công ty
- Quy định về việc bổ sung số điện thoại, số Fax, Email...của công ty
- Thủ tục thực hiện như thế nào ?

Hộ kinh doanh cá thể
- Hình thức hoạt động hộ kinh doanh cá thể và Doanh nghiệp khác nhau như thế nào ?
Điều lệ của một doanh nghiệp
Điều lệ của một doanh nghiệp ?
Quyền hạn khi là
- Quyền biểu quyết của " cổ đông lớn " như thế nào ?
- Cổ đông có cổ phần góp vốn cao có quyền lực gì ?


 
Web7Mau
Core Version: 1.8.0.0