Tư Vấn Luật

Thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH

- Quy trình thực hiện việc thay đổi người đại diện pháp luật.
- Hồ sơ thay đổi.
- Hỗ trợ pháp lý, giải quyết hồ sơ khó ..1. Trình tự thực hiện:
- Trong thời hạn 5-7 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh.

- Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký tăng vốn cho công ty.
- Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

2. Hồ sơ thay đổi:


1. Thông báo người thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty do Chủ tịch Hội đồng thành viên ký.

2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp do Chủ tịch Hội đồng thành viên ký.

3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc có chữ ký của các cổ đông dự họp.

4- Bản copy sao y giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của công ty.

(CMND có ngày cấp không quá thời hạn 15 năm, hộ chiếu phải còn hạn sử dụng và không bong, tróc, nhòe số)

5. Bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh

Biểu mẫu chi tiết xem tại đây

Các tin / bài viết cùng loại:
 
Web7Mau
Core Version: 1.8.0.0